piatok 29. novembra 2019

Zvýšenie súm maximálnych nemocenských dávok v roku 2020

Po splnení zákonných podmienok poistenci môžu získať nárok na vyššie sumy 3 druhov dávok:
1. Nemocenské – pri práceneschopnosti to môže byť maximálne
a) pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci 1 099,10 EUR
b) pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci 1 135,70 EUR
2. Materské
a) pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci maximálne 1 498,70 EUR
b) pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci maximálne 1 548,70 EUR
3. Ošetrovné
Dávku Sociálna poisťovňa vypláca najviac za 10 dní, maximálna výška bude 366,40 EUR.