sobota 9. novembra 2019

Znížená sadzba DPH od 1.1.2020

Novelou zákona o DPH dochádza k rozšíreniu uplatňovania zníženej sadzby dane 10 % na vybrané druhy tovarov.
S cieľom podporiť printové média sa 10 % DPH použije na:
- noviny, časopisy a periodiká
(vychádzajúce najmenej 4x týždenne okrem novín, časopisov a periodík, v ktorých reklama a inzercia predstavujú viac ako 50 % a okrem novín, časopisov a periodík, v ktorých erotický obsah predstavuje viac ako 10 % celkového obsahu výrobku)
S cieľom zníženia spotrebiteľských cien vybraných druhov potravín v maloobchode sa 10 % DPH použije na:
- zdravé mliečne výrobky
- 100 % ovčiu bryndzu
- zdravé ovocné a zeleninové štiavy
- med
- čerstvé pečivo
- prevažnú časť kategórie ovocia a zeleniny