štvrtok 29. novembra 2018

Sociálna poisťovňa a vymeriavacie základy v roku 2019 pre SZČO

Ako každý rok, k 1.1.2019 sledujeme pre samostatne zárobkovo činné osoby vymeriavacie základy do Sociálnej poisťovne a z nich vyplývajúce poistné.

Minimálny vymeriavací základ je 477,00 EUR.
Minimálna suma poistného je 158,11 EUR.

Zmena pre:
SZČO, ktoré do 31.12.2018 platili poistné z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2018 456,00 EUR) alebo zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v rozpätí od 456,01 EUR do 476,99 EUR.

Maximálny vymeriavací základ je 6 678,00 EUR.
Maximálna suma poistného je 2 213,75 EUR.

Zmena pre:
SZČO, ktorých skutočne dosiahnutý vymeriavací základ je v rozpätí od maximálneho vymeriavacieho základu platného do 31.12.2018 (6 384,00 EUR) do výšky nového maximálneho vymeriavacieho základu 6 678,00 EUR, platia poistné zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v uvedenom rozpätí.

Ostatné SZČO platia odvody od 1.1.2019 v nezmenených výškach.

Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznamuje živnostníkom a ostatným SZČO listom.

Poistné z nových vymeriavacích základov za január 2019 je potrebné zaplatiť najneskôr do 8.2.2019.

Nezabudnúť na zmenu trvalého platobného príkazu vo svojej banke.

V prípade nejasností UOL tím je tu pre Vás

štvrtok 15. novembra 2018

Minimálna mzda v roku 2019


Niektorí sa potešia, iní posmutnejú, avizovaný nárast minimálnej mzdy pre rok 2019 je už v platnosti.

Legislatívny rámec
 • Nariadenie vlády SR č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

Čo je to vlastne „minimálna mzda“?
 • je to najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok
 • Zákonník práce ustanovuje, že mzda zamestnanca nesmie byť nižšia
 • účelom určenia minimálnej mzdy je ochrana zamestnanca aj zamestnávateľa
 • je to vždy hrubá tzv. brutto mzda
 • zamestnanec dostane čistú tzv. netto mzdu, po odrátaní povinných odvodov a dane


Suma minimálnej mzdy na rok 2019 je ustanovená na

 • 520,- EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (mesačná minimálna mzda)
 • 2,989 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (hodinová minimálna mzda)

Pozor, uvedené platí pre pracovné miesta zaradené do 1. stupňa náročnosti práce.

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

 • zamestnávateľ teda musí každému pracovnému miestu priradiť stupeň náročnosti práce v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Zákonníka práce
 • stupňov náročnosti práce je šesť
 • následne minimálna mzda uvedená vyššie sa násobí prideleným koeficientom

Jednoduchý príklad:
Predavačka, pokladníčka: stupeň náročnosti 2, koeficient 1,2, odmeňovaná mesačnou mzdou. Minimálny mzdový nárok od 1.1.2019 je 624,- EUR.