streda 11. mája 2022

Rozhovor: Lukáš Homola, účtovník a účtovný metodik UOL Slovensko

Lukáš, v UOL pracuješ ako účtovník a účtovný metodik. Čo všetko máš na starosti?

Je toho mnoho. Jednak mám vlastných klientov, ktorým priebežne vediem celú účtovnú agendu, a taktiež vypomáham kolegom účtovníkom s otázkami a problémami, s ktorými sa buď to nestretli alebo si nie sú istí ich riešením. Vtedy vzájomne brainstormujeme - spravidla s otvorenou mysľou a daňovými zákonmi v ruke. V neposlednom rade som akousi technickou podporou pre správne účtovné zaevidovanie v našom účtovnom programe. Spomedzi účtovníkom s ním mám najväčšie skúsenosti, spolupodieľal som sa na tvorbe databáz našich klientov a poznám viaceré triky, ako si zjednodušiť účtovanie v ňom.

Aké boli tvoje účtovné začiatky a čím všetkým si si prešiel?

K účtovníctvu som pričuchol počas strednej školy, kde ma veľmi bavilo a som ihneď vedel, že to je smer akým sa chcem ubrať. Keď som sa potom umiestnil v celoštátnej súťaži Mladý účtovník na 2. mieste (vyhrala moja budúca spolužiačka na vysokej škole), tak ma to len utvrdilo, že v účtovníctve budem naozaj dobrý a už nebolo inej možnosti. Pokračoval som preto štúdiom na Ekonomickej univerzite a úspešne zvládol odbor Účtovníctvo audítorstvo.

Jak dlho už si v UOL? Čo ťa k nám priviedlo?

V UOL som začal pracovať koncom roku 2017, popri škole ako účtovný asistent. Mal som za sebou nepríjemnú skúsenosť z inej účtovnej spoločnosti, kde som sa rozhodol kvôli nezhodám v to leto skončiť a hľadať niečo lepšie. V tom čase prichádzalo UOL na slovenský trh, tak som si podal žiadosť na zverejnený inzerát, prešiel pohovorom a som tu až dodnes. Spomínam si, že úvodné školenie som mal v Brne práve na svoje narodeniny – to bolo úplne super. Po skončení štúdia som v 2019 prešiel na pozíciu účtovníka, dnes rozšírenú o úlohy účtovného metodika. Príchod do UOL ma obohatil v mnohých smeroch a som tu spokojný, o čom svedčí aj fakt, že som tu ostal ako posledný pôvodný „UOLák“. 😃

Aký je vôbec rozdiel medzi klasickým účtovníkom a účtovým metodikom? Čo robíš inak alebo navyše?

Ja ten rozdiel ani nevnímam. Ale asi sa viac venujem otázke „Prečo sa to takto účtuje?“, analyzujem alternatívne možnosti účtovania a zistené závery konzultujem s ostatnými účtovníkmi, aby sme zabezpečili jednotnosť účtovania v rámci UOL, ktorá je zároveň v súlade s účtovnými predpismi. Ak si niektorí účtovníci nevedia rady, často sa môj telefón zmení na hotline a rozhovor začína slovami: „Luki? Mám tu takýto prípad, že...“. Takýchto telefonátov alebo správ mám denne niekoľko – ak viem, tak rád pomôžem – a keď neviem, tak odpoveď dodatočne zistím. Výborným zdrojom vedomostí je napríklad naša šéfka Petra Senteliková, ak si už naozaj nevieme nikto rady – u nej odpoveď isto nájdeme.

Ako vyzerá tvoj bežný deň? Koľko klientov máš na starosti?

Každý deň je odlišný. Niekedy si celý deň pokojne účtujem doklady. V iný mám telefonáty, emaily, stretnutia a za celý deň nezaúčtujem ani 10 faktúr, lebo stále niečo riešim. Ale je to zábava, keďže riešim celé účtovníctvo – nie len nejakú jeho časť – tak sa stále niečo deje a monotónnosť či rutinu nepoznám. Klientov je asi 20. Z toho je najzaujímavejšia skupinka franšízantov McDonald´s – kde mám teraz 6 prevádzok so špecifických účtovníctvom a výkazníctvom, a ďalšie by mali ešte pribudnúť.

S akými záležitosťami sa na teba klienti najčastejšie obracajú?

Že chcú spracovať DPH priznanie. Každý mesiac. Nechápem, že ich to stále baví pýtať. 😃 To je vtip samozrejme.

Klasickou otázkou je, či si u automobilu v podnikaní musia viesť knihu jázd, respektíve ako sa jej vyhnúť. Knihu jázd samozrejme odporúčame kvôli preukaznosti využívania auta na podnikanie. K tejto téme sme v UOL spracovali aj pekný ebook Automobil v podnikaní. Mimo to je častou otázkou aký je priebežný hospodársky výsledok, možnosti odkladu platenia daní alebo preddavkov na daň, kedy si možno vyplatiť podiely na zisku spoločnosti a iné podobné.

Ktoré účtovné prípady považuješ ty osobne za najkomplikovanejší?

Nie sú komplikované účtovné prípady, len tie „zábavné“. Ale pred účtovaním finančných operácií s cennými papiermi mám rešpekt.

Čo ťa na tvojej práci najviac baví?

Že sa každým dňom utvrdzujem v tom, že účtovníctvo je profesia pre mňa a som sa v nej našiel. Prehlbujem si vedomosti, prepájam o súvislosti z oblasti daní, miezd či obchodného práva, čím si systematicky dokresľujem obraz o fungovaní ekonomiky podniku.

A čo je naopak najťažšie?

Vstávať ráno do práce. 😃

Nosíš si prácu domov?

Som názoru, že účtovníctvo sa nemá iba robiť, účtovníctvom je potrebné žiť. Ja som účtovník telom i dušou, takže áno, dennodenne riešim účtovnú problematiku aj mimo práce – aspoň okrajovo. Niekedy ide priamo o klientov UOL ale inokedy si iba zvyšujem účtovné a daňové povedomie odbornými článkami, diskusiami či výkladmi zákonov. Účtovníctvo ma ale skutočne baví, je súčasťou mojej osobnosti. Ak mám čas, tak sa motám stále okolo neho aj mimo práce.

Spomenieš si na nejakú zaujímavú príhodu zo svojej účtovnej praxe?

Asi nič verejne šíriteľné. 😃

Náročná otázka. Stále sa niečo drobné udeje. Ale je celkovo zábavné, ak nám napríklad zavolá správkyňa dane s nejakou námietkou, my ju usmerníme, že zákon tu hovorí inak a ona sa nám na konci rozhovoru ospravedlní, že sme mali vlastne pravdu.

Prekvapí ťa ešte niekedy klient?

Zriedka. Mám ich myslím celkom dobre „prečítaných“ a darí sa mi predvídať. Každopádne zablahoželanie ku sviatku, malý darček či pochvala ako sú s mojou prácou spokojní sú momenty, ktoré ma stále dokážu milo prekvapiť.

Čo robíš vo voľnom čase? Ako si najlepšie odpočinieš?

Čo je to voľný čas? 😃 ... Ale vážne, rád cestujem po Slovensku a spoznávam nové miesta. Predovšetkým hory, prírodu a všetky miesta, kam môže ľudská noha vstúpiť, vrátane pamiatok, jaskýň či hradov. Vedeli ste, že Slovensko má najväčšiu koncentráciu hradov na svete? Väčšina z nich je v stave zrúcanín, avšak je neuveriteľné, aká je v tomto smere naša malinká krajina svetovou veľmocou. Organizujem si ale najmä celodenné turistické trasy, kde „vypnem“ psychicky, no telo vyčerpám fyzicky. Po návrate do práce sa to otočí – telo odpočíva a hlava „maká“. Svet je tak v rovnováhe.