piatok 6. decembra 2019

K zverejneniu ďalších vzorov tlačív v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti od 1.1.2020

Dávame do pozornosti Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu (VYH36v20).
S účinnosťou od 1.1 .2020 sa vypúšťa povinnosť zamestnanca podpisovať vyhlásenie každoročne do konca januára. Vzhľadom na uvedenú zmenu sa odporúča zamestnávateľom, aby zamestnanci na zdaňovacie obdobie roku 2020 vyplnili a podpísali „nové“ vyhlásenie.
Finančné riaditeľstvo SR bude po 31.12.2019 akceptovať aj „staré“ vyhlásenie (VYH36v18), ak tento vzor zamestnanec vyplnil a podpísal na zdaňovacie obdobie 2019.
Ak po 31.12.2019 dôjde k zmene podmienok, zamestnanec je povinný oznámiť tieto skutočnosti zamestnávateľovi napr. zmenou vo vyhlásení, ak sa so zamestnávateľom nedohodnú na ich oznamovaní elektronickými prostriedkami.