sobota 23. novembra 2019

Finančná správa rozosiela do elektronických schránok na portáli

Tzv. softwarningové upozornenie podnikateľom, ktorí ešte neevidujú tržby v systéme eKasa
Výzvy na pripojenie sa k systému im bude finančná správa posielať každý týždeň do konca roka.
Rozposlaním tzv. softwarningov upozorňuje nepripojených podnikateľov, aby sa zapojili do systému eKasa čo najskôr.
 
Ide o podnikateľov, u ktorých doteraz neeviduje ani jednu pripojenú VRP alebo ORP, hoci si podali žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a kód im bol pridelený.
Všetky pokladnice musia byť pripojené do systému eKasa najneskôr 1.1.2020.