streda 11. mája 2022

Rozhovor: Lukáš Homola, účtovník a účtovný metodik UOL Slovensko

Lukáš, v UOL pracuješ ako účtovník a účtovný metodik. Čo všetko máš na starosti?

Je toho mnoho. Jednak mám vlastných klientov, ktorým priebežne vediem celú účtovnú agendu, a taktiež vypomáham kolegom účtovníkom s otázkami a problémami, s ktorými sa buď to nestretli alebo si nie sú istí ich riešením. Vtedy vzájomne brainstormujeme - spravidla s otvorenou mysľou a daňovými zákonmi v ruke. V neposlednom rade som akousi technickou podporou pre správne účtovné zaevidovanie v našom účtovnom programe. Spomedzi účtovníkom s ním mám najväčšie skúsenosti, spolupodieľal som sa na tvorbe databáz našich klientov a poznám viaceré triky, ako si zjednodušiť účtovanie v ňom.

Aké boli tvoje účtovné začiatky a čím všetkým si si prešiel?

K účtovníctvu som pričuchol počas strednej školy, kde ma veľmi bavilo a som ihneď vedel, že to je smer akým sa chcem ubrať. Keď som sa potom umiestnil v celoštátnej súťaži Mladý účtovník na 2. mieste (vyhrala moja budúca spolužiačka na vysokej škole), tak ma to len utvrdilo, že v účtovníctve budem naozaj dobrý a už nebolo inej možnosti. Pokračoval som preto štúdiom na Ekonomickej univerzite a úspešne zvládol odbor Účtovníctvo audítorstvo.

Jak dlho už si v UOL? Čo ťa k nám priviedlo?

V UOL som začal pracovať koncom roku 2017, popri škole ako účtovný asistent. Mal som za sebou nepríjemnú skúsenosť z inej účtovnej spoločnosti, kde som sa rozhodol kvôli nezhodám v to leto skončiť a hľadať niečo lepšie. V tom čase prichádzalo UOL na slovenský trh, tak som si podal žiadosť na zverejnený inzerát, prešiel pohovorom a som tu až dodnes. Spomínam si, že úvodné školenie som mal v Brne práve na svoje narodeniny – to bolo úplne super. Po skončení štúdia som v 2019 prešiel na pozíciu účtovníka, dnes rozšírenú o úlohy účtovného metodika. Príchod do UOL ma obohatil v mnohých smeroch a som tu spokojný, o čom svedčí aj fakt, že som tu ostal ako posledný pôvodný „UOLák“. 😃

Aký je vôbec rozdiel medzi klasickým účtovníkom a účtovým metodikom? Čo robíš inak alebo navyše?

Ja ten rozdiel ani nevnímam. Ale asi sa viac venujem otázke „Prečo sa to takto účtuje?“, analyzujem alternatívne možnosti účtovania a zistené závery konzultujem s ostatnými účtovníkmi, aby sme zabezpečili jednotnosť účtovania v rámci UOL, ktorá je zároveň v súlade s účtovnými predpismi. Ak si niektorí účtovníci nevedia rady, často sa môj telefón zmení na hotline a rozhovor začína slovami: „Luki? Mám tu takýto prípad, že...“. Takýchto telefonátov alebo správ mám denne niekoľko – ak viem, tak rád pomôžem – a keď neviem, tak odpoveď dodatočne zistím. Výborným zdrojom vedomostí je napríklad naša šéfka Petra Senteliková, ak si už naozaj nevieme nikto rady – u nej odpoveď isto nájdeme.

Ako vyzerá tvoj bežný deň? Koľko klientov máš na starosti?

Každý deň je odlišný. Niekedy si celý deň pokojne účtujem doklady. V iný mám telefonáty, emaily, stretnutia a za celý deň nezaúčtujem ani 10 faktúr, lebo stále niečo riešim. Ale je to zábava, keďže riešim celé účtovníctvo – nie len nejakú jeho časť – tak sa stále niečo deje a monotónnosť či rutinu nepoznám. Klientov je asi 20. Z toho je najzaujímavejšia skupinka franšízantov McDonald´s – kde mám teraz 6 prevádzok so špecifických účtovníctvom a výkazníctvom, a ďalšie by mali ešte pribudnúť.

S akými záležitosťami sa na teba klienti najčastejšie obracajú?

Že chcú spracovať DPH priznanie. Každý mesiac. Nechápem, že ich to stále baví pýtať. 😃 To je vtip samozrejme.

Klasickou otázkou je, či si u automobilu v podnikaní musia viesť knihu jázd, respektíve ako sa jej vyhnúť. Knihu jázd samozrejme odporúčame kvôli preukaznosti využívania auta na podnikanie. K tejto téme sme v UOL spracovali aj pekný ebook Automobil v podnikaní. Mimo to je častou otázkou aký je priebežný hospodársky výsledok, možnosti odkladu platenia daní alebo preddavkov na daň, kedy si možno vyplatiť podiely na zisku spoločnosti a iné podobné.

Ktoré účtovné prípady považuješ ty osobne za najkomplikovanejší?

Nie sú komplikované účtovné prípady, len tie „zábavné“. Ale pred účtovaním finančných operácií s cennými papiermi mám rešpekt.

Čo ťa na tvojej práci najviac baví?

Že sa každým dňom utvrdzujem v tom, že účtovníctvo je profesia pre mňa a som sa v nej našiel. Prehlbujem si vedomosti, prepájam o súvislosti z oblasti daní, miezd či obchodného práva, čím si systematicky dokresľujem obraz o fungovaní ekonomiky podniku.

A čo je naopak najťažšie?

Vstávať ráno do práce. 😃

Nosíš si prácu domov?

Som názoru, že účtovníctvo sa nemá iba robiť, účtovníctvom je potrebné žiť. Ja som účtovník telom i dušou, takže áno, dennodenne riešim účtovnú problematiku aj mimo práce – aspoň okrajovo. Niekedy ide priamo o klientov UOL ale inokedy si iba zvyšujem účtovné a daňové povedomie odbornými článkami, diskusiami či výkladmi zákonov. Účtovníctvo ma ale skutočne baví, je súčasťou mojej osobnosti. Ak mám čas, tak sa motám stále okolo neho aj mimo práce.

Spomenieš si na nejakú zaujímavú príhodu zo svojej účtovnej praxe?

Asi nič verejne šíriteľné. 😃

Náročná otázka. Stále sa niečo drobné udeje. Ale je celkovo zábavné, ak nám napríklad zavolá správkyňa dane s nejakou námietkou, my ju usmerníme, že zákon tu hovorí inak a ona sa nám na konci rozhovoru ospravedlní, že sme mali vlastne pravdu.

Prekvapí ťa ešte niekedy klient?

Zriedka. Mám ich myslím celkom dobre „prečítaných“ a darí sa mi predvídať. Každopádne zablahoželanie ku sviatku, malý darček či pochvala ako sú s mojou prácou spokojní sú momenty, ktoré ma stále dokážu milo prekvapiť.

Čo robíš vo voľnom čase? Ako si najlepšie odpočinieš?

Čo je to voľný čas? 😃 ... Ale vážne, rád cestujem po Slovensku a spoznávam nové miesta. Predovšetkým hory, prírodu a všetky miesta, kam môže ľudská noha vstúpiť, vrátane pamiatok, jaskýň či hradov. Vedeli ste, že Slovensko má najväčšiu koncentráciu hradov na svete? Väčšina z nich je v stave zrúcanín, avšak je neuveriteľné, aká je v tomto smere naša malinká krajina svetovou veľmocou. Organizujem si ale najmä celodenné turistické trasy, kde „vypnem“ psychicky, no telo vyčerpám fyzicky. Po návrate do práce sa to otočí – telo odpočíva a hlava „maká“. Svet je tak v rovnováhe.

štvrtok 3. marca 2022

Rozhovor: Ľubomír Ivanko Macej, vedúci mzdového oddelenia UOL Slovensko

Ľubomíre, pracuješ u nás jako vedoucí mzdového oddělení pro UOL Slovensko. Co všechno máš na starosti?

Mojou náplňou práce sú všetky činnosti týkajúce sa mzdovej agendy, tzn. včasné spracovanie miezd klientom UOL, prihlasovanie a odhlasovanie ich zamestnancov, vytváranie pracovnoprávnych dokumentov, vystavovanie rôznych druhov potvrdení, spracovanie ročných zúčtovaní dane a iné. Okrem spomínaného sa snažím poskytovať informačný servis mojim kolegyniam na mzdovom oddelení, s ktorými sa často spoločne radíme najmä pri rôznych nejednoznačných novelách zákonov. Taktiež, mám zodpovednosť za registrácie zamestnávateľov do inštitúcií. Niekoľkokrát do mesiaca preto musím opustiť pohodlie mojej kancelárie kvôli návšteve sociálnej a zdravotných poisťovní pre zriadenie elektronických prístupov pre našich klientov.


Jaké byly tvoje účetní začátky a jak ses dostal zrovna ke mzdovému účetnictví?

Už počas štúdia na vysokej škole som mal víziu zamestnať sa ako účtovník. Účtovníctvo bolo jedným z mála študijných predmetov, ktorý bol pre mňa zaujímavý. Popri štúdiu som absolvoval niekoľko školení, čítal odborné knihy z oblasti účtovníctva a daní, tiež som brigádoval na ekonomických oddeleniach niekoľkých firiem, všetko v snahe rozšíriť si nadobudnuté teoretické vedomosti o praktické skúsenosti, tie sa totiž získavali najťažšie. Po prevzatí diplomu som začal posielať životopisy na ponuky, ktoré boli v tom čase dostupné na trhu práce. V UOL ma prijali na pozíciu mzdového účtovníka, a tak som sa vybral týmto smerom.

Jak dlouho už jsi v UOL? Co tě k nám přivedlo?

V apríli to budú 3 roky, čo pôsobím v UOL. Ako som spomínal vyššie, priviedla ma sem voľná pracovná pozícia mzdového účtovníka. A som rád, že si vybrali práve mňa. V UOL sa pracuje tímovo, ja som tímový hráč .) a zároveň vzájomné dobré sociálne vzťahy sú na nezaplatenie.

Kolik mzdových účetních na Slovensku vlastně máme?

Aktuálne sme štyria, klienti nám pravidelne pribúdajú. Vidím veľký potenciál, že sa náš tím bude do budúcna rozrastať.

Jak si udržuješ přehled o jejich práci? Jaké problémy musíš řešit nejčastěji?

Komunikujeme spolu pomerne často, som informovaný o všetkom dôležitom čo sa práve deje, mám taktiež svoju evidenciu, ktorá mi pomáha udržiavať si prehľad. Ak sa náhodou stane, že sa objaví nejaký problém, situáciu spoločne s konkrétnou účtovníčkou, ktorá má klienta vo svojej agende, promptne vyriešime. Každý problém riešim tak, aby sme v budúcnosti predišli jeho vzniku.

Kolik mezd v současnosti měsíčně zpracováváme? Jak kontrolujeme, aby nedocházelo k chybovosti?

V súčasnosti spracovávame cca 600 miezd mesačne. Na predchádzanie chybovosti používame krížové kontroly, kedy najskôr kontrolujeme každú mzdu samostatne, a následne cez súčty za celú firmu či jednotlivé prevádzky. Ak všetky hodnoty a súčty sedia, tak v 99,99% prípadoch je všetko v úplnom poriadku. Dôležitý je aj spôsob vedenia si záznamov, napr. cez kalendár, poznámkové lístočky, tabuľky v Exceli, prípadne akýkoľvek iný spôsob, ktorý účtovník preferuje, aby nám neušiel žiadny termín či už na spracovanie miezd alebo včasné podanie prihlášok/odhlášok zamestnancov.

Máš na svých bedrech velkou zodpovědnost. Jak se s tím vypořádáváš?

Začiatkom každého mesiaca som trochu v zhone, ale aj napriek tomu nepociťujem extra veľký stres z mojej práce. Pravidelne športujem, vtedy viem psychicky vypnúť.

Co máš na své práci nejraději?

Ten fajn pocit, keď odošlem niekoľkodňovú prácu klientovi. Dobrý pocit z práce, kedy musím spracovať mzdy väčších firiem, čo trvá aj 2 až 3 dni, a vo finále mi všetky súčty sadnú.

A co je naopak nejtěžší?

Najťažšie je, keď niekoľko dní po odovzdaní obdržím e-mail, že sa niečo zabudlo priznať, nejaký bonus alebo odmena, a mzdy je potrebné opraviť. Takýto e-mail mi potom naozaj výrazne skomplikuje život. Rovnako nepríjemné je ak k pochybeniu dôjde na našej strane, čo sa občas stávalo, najmä v začiatkoch môjho pôsobenia v UOL, dnes je to už našťastie ojedinelý jav.

V jakých otázkách se klienti nejčastěji obracejí přímo na tebe?

Najmä v začiatkoch spolupráce sa klienti pýtajú na rôzne nejasnosti týkajúce sa napríklad daňovo - odvodového zaťaženia rôznych foriem pracovnoprávnych vzťahov, zabezpečenia stravného, príspevkov na udržanie zamestnanosti v súvislosti s pandemickou situáciou. Ďalej sa stretávam aj s otázkami o rozdieloch medzi rôznymi typmi dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a iné. V priebehu spolupráce sú už viaceré nejasnosti zodpovedané, i keď sa aj napriek tomu stretávam s rôznymi porušeniami Zákonníka práce. Potom musím klientov usmerňovať vo veciach odstránenia týchto porušení. Pri ukončovaní pracovného pomeru sa najčastejšie stretávam s otázkami akou formou skončiť pracovný pomer, s akou výpovednou lehotou, odstupným atď.

Mají to podle tebe mzdoví účetní lehčí nebo těžší než ostatní účetní? Co je na mzdovém účetnictví nejkomplikovanější?

Najkomplikovanejšie v mzdovom účtovníctve je asi dodržiavanie termínov. Väčšina firiem má za cieľ, aby boli výplaty spracované už v prvej polovici mesiaca, takže prvé dva týždne v mesiaci znamenajú pre nás nával práce. Občas sa tiež stane, že klienti potrebujú prihlásiť zamestnancov na príslušné úrady na poslednú chvíľu, my to musíme stihnúť, inak už len za jeden deň omeškania sú peňažné sankcie. V tomto majú ostatní účtovníci výhodu, nakoľko daňové priznania k DPH sú povinní podať až do 25. dňa v mesiaci, a daňové priznanie k dani z príjmov sa podáva len raz do roka 😃. Nezávidím im však to množstvo bločkov, ktoré im občas pristane na stole. Mnohokrát sa stane, že ani nesúvisia s podnikateľskou činnosťou klienta. Oni to potom musia triediť a posudzovať ich daňovú uznateľnosť. Takže v závere, každá oblasť má svoje plusy aj mínusy.

Řešíš někdy problémy i mimo pracovní dobu?

Problémy nie, skôr doháňam, keď sa niečo nestíha načas. Vtedy sa pripojím aj z domu, prípadne pracujem z kancelárie aj mimo riadnu pracovnú dobu, aby som všetko dokončil k mojej aj klientovej spokojnosti, aby bolo všetko OK.

Vzpomeneš si na nějaký netradiční požadavek klienta při účtování?

Nič také, čo by stálo za zmienku mi teraz nenapadá. Musím dodať, že ja neúčtujem 😃.

Co děláš ve volném čase? Jak nejraději relaxuješ?

Veľa svojho voľného času venujem športu, hrám totiž aktívne futbal. Každodenné tréningy mi zaberajú dosť času z celého týždňa. Zvyšok voľného času trávim pri hraní PS4, čítaní kníh, sledovaní politických diskusií, všetko najradšej v spoločnosti mojej snúbenice. Rád si tiež vybehnem s kamarátmi posedieť pri kofole a dáme si pizzu.