nedeľa 2. februára 2020

Dopady vystúpenia Veľkej Británie z EÚ

Spojené kráľovstvo sa stáva od 1.2.2020 tretím štátom.
Zároveň však bude do 31.12.2020 platiť prechodné obdobie, počas ktorého sa Spojené kráľovstvo a EÚ budú snažiť prijať dohodu o budúcich vzťahoch.
Počas celého tohto obdobia zostávajú aj podmienky vzájomných pomerov v oblastí daní nezmenené.

Preprava tovaru:
Bude považovaná za intrakomunitárny pohyb, na ktorý sa neuplatňujú colné formality. Takýto pohyb tovaru nebude až do konca prechodného obdobia podliehať colnému dohľadu.

Dovoz tovaru:
Obchodníci môžu počas prechodného obdobia dovážať a vyvážať zo/do Spojeného kráľovstva tovar tak ako doteraz, bez kontrol na hraničných priechodoch a iných colných formalít.

Občan pri dovoze či objednávaní tovar:
Rovnaký postup platí aj pre bežných občanov, ktorí si tovar dovezú so sebou ako cestujúci alebo si ho objednajú prostredníctvom internetu zo Spojeného kráľovstva.