pondelok 10. februára 2020

Zamestnanci nezabudnite požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane

Ak ste ako zamestnanec mali v roku 2019 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti na území SR,  môžete najneskôr do 17. februára 2020 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebudete tak potom musieť sami podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ A v termíne do 31.03.2020, ak Vaše zdaniteľné príjmy za rok 2019 presiahli sumu 1 968,68 eur.  
Žiadosť je nutné podať na predpísanom tlačive.