nedeľa 26. januára 2020

Pozor, od 1.1.2020 môže dlžníkom finančná správa zadržať vodičský preukaz.

- táto forma exekúcie sa týka fyzických osôb
- ak sa exekútorom nepodarí vymôcť nedoplatok inými formami, môže pristúpiť k výkonu exekúcie zadržaním vodičského preukazu
- je dôležité, či dlžník so správcom dane komunikuje a či má iný exekúciou postihnuteľný majetok
- tento spôsob exekúcie nemožno uplatniť u tých dlžníkov, ktorých príjem je priamo podmienený držbou  vodičského preukazu (napríklad vodiči z povolania), pozor to musí preukázať dlžník sám, napr. v odvolacom konaní
- u dlžníkov, ktorí auto využívajú iba na cestu z / do práce, sa tento spôsob daňovej exekúcie uplatniť môže