piatok 10. januára 2020

Ak zamestnávateľ nepošle do Sociálnej poisťovne mesačný výkaz, SP ho eviduje ako neplatiča

Od 1.12.2019 je v platnosti novela zákona, podľa ktorej ak zamestnávateľ nepredloží mesačný výkaz poistného a príspevkov, Sociálna poisťovňa na neho pozerá ako keby mal nedoplatok na poistnom (z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti).
Zamestnávatelia zo zákona musia predkladať mesačný výkaz poistného a príspevkov za príslušný kalendárny mesiac, v termíne: v lehote splatnosti nimi odvádzaného poistného.Ak tak neurobia, bez ohľadu na to, či odviedli poistné alebo bez ohľadu nato, akú výšku odvodovej povinnosti by mesačný výkaz zakladal, Sociálna poisťovňa u zamestnávateľa eviduje nedoplatok z dôvodu nesplnenia vykazovacej povinnosti.