piatok 13. decembra 2019

Ďalšia novela zákona o dani z príjmov


28.11.2019 NR SR schválila ďalšiu novelu zákona o dani z príjmov, ktorá bude účinná už od 1.1.2020.

Dôležité zmeny:

Skrátenie doby odpisovania pre vybrané budovy
·         pre daňovníkov zamestnávajúcich minimálne 50 zamestnancov
·         platí pre vlastné budovy
·         nadobudnuté kúpou alebo vlastnou činnosťou
·         podlahová plocha každej bytovej jednotky je najviac 100 m2
·         slúžiace najmenej v rozsahu 70 % na bývanie zamestnancov v pracovnom pomere k zamestnávateľovi
·         6 ročná doba odpisovania
·         rovnomerná metóda


Oslobodené nepeňažné plnenie zamestnanca
·         pre zamestnancov v pracovnom pomere
·         na zabezpečenie ubytovania
·         najviac 100 EUR mesačne
·         u zamestnancov s PP 24 a viac mesiacov až 350 EUR mesačne
·         určí sa v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých bolo zabezpečené ubytovanie zamestnanca v príslušnom kalendárnom mesiaci