nedeľa 11. augusta 2019

Poistné do Sociálnej poisťovne pri súbehu živnosti a zamestnania

  • ak máte viac poistení – ako SZČO a súčasne ako zamestnanec, poistné platíte vždy prednostne z vymeriavacieho základu, ktorý dosahujete ako zamestnanec 
     
  • ak súčet oboch vymeriavacích základov nepresahuje mesačné maximum 6 678 EUR, platíte poistné v plnej výške aj ako zamestnanec, aj ako SZČO
     
  • ak je súčet oboch vymeriavacích základov vyšší ako mesačné maximum, ako zamestnanec platíte poistné v plnej výške a ako SZČO platíte poistné z rozdielu medzi 6 678 EUR a vymeriavacím základom zo zamestnania 
  • ak je hrubý príjem zamestnanca rovnaký ako maximálny vymeriavací základ alebo je vyšší, ako SZČO už neplatí poistné na povinné nemocenské, starobné ani invalidné poistenie (poistné do rezervného fondu solidarity však platí)