nedeľa 30. júna 2019

Zamestnávatelia z 13. platu vyplateného tento rok stále platíte odvody do Sociálnej poisťovne


Pripomíname, že 13. plat, ktorý zamestnávatelia vyplatia zamestnancom v júni 2019, vstupuje do vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie.


Poistné zamestnávatelia zaplatia z celého 13. platu (do výšky max. vymeriavacieho základu). Od platenia poistného na sociálne poistenie 13. plat v tomto roku oslobodený ešte nie je. 

Oslobodenie od platenia poistného z 13. platu bude účinné až od roku 2021.