piatok 21. júna 2019

Podnikové štipendiá


Novela zákona o vysokých školách upravuje i “náš” zákon č. 595/2003 o dani z príjmov.

Od 1.7.2019 podnikové štipendiá poskytované študentom vysokých škôl podľa osobitného predpisu, budú oslobodené od dane a zároveň tieto štipendiá budú u podnikateľa daňovo uznaným nákladom.