štvrtok 4. júla 2019

Stravovanie zamestnancov - zmena od 1. júla 2019


V Zbierke zákonov SR bolo zverejnené Opatrenie č. 176/2019 o sumách stravného, ktorým sa s účinnosťou od 1.7.2019 ustanovujú pre tuzemské pracovné cesty sumy stravného pre časové pásma nasledovne:

a) 5,10 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
b) 7,60 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
c) 11,60 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.
Od výšky stravného pre pracovné cesty pre časové pásmo 5 – 12 hodín sa odvíja maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie a minimálna hodnota stravovacej poukážky.

Číselné zmeny pre:
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie
- zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55% ceny jedla, najviac na každé jedlo do sumy 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín
- stravné pri pracovnej ceste pre časové pásmo 5 – 12 hodín sa zvyšuje na 5,10 €, maximálny daňovo uznateľný náklad = príspevok zamestnávateľa na stravovanie je 2,81 €

Stravovacie poukážky
- min. 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, prepočet: 5,10 x 0,75. Minimálna hodnota stravovacej poukážky bude od 1.7.2019 vo výške 3,83 €;
- zároveň si prepočítame minimálny príspevok zamestnávateľa pri poskytovaní stravovacích poukážok nasledovne: 3,83 x 0,55 = 2,11 €
- nezabúdajme na príspevok zo sociálneho fondu