štvrtok 29. novembra 2018

Sociálna poisťovňa a vymeriavacie základy v roku 2019 pre SZČO

Ako každý rok, k 1.1.2019 sledujeme pre samostatne zárobkovo činné osoby vymeriavacie základy do Sociálnej poisťovne a z nich vyplývajúce poistné.

Minimálny vymeriavací základ je 477,00 EUR.
Minimálna suma poistného je 158,11 EUR.

Zmena pre:
SZČO, ktoré do 31.12.2018 platili poistné z minimálneho vymeriavacieho základu (v roku 2018 456,00 EUR) alebo zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v rozpätí od 456,01 EUR do 476,99 EUR.

Maximálny vymeriavací základ je 6 678,00 EUR.
Maximálna suma poistného je 2 213,75 EUR.

Zmena pre:
SZČO, ktorých skutočne dosiahnutý vymeriavací základ je v rozpätí od maximálneho vymeriavacieho základu platného do 31.12.2018 (6 384,00 EUR) do výšky nového maximálneho vymeriavacieho základu 6 678,00 EUR, platia poistné zo skutočne dosiahnutého vymeriavacieho základu v uvedenom rozpätí.

Ostatné SZČO platia odvody od 1.1.2019 v nezmenených výškach.

Sociálna poisťovňa tieto zmeny oznamuje živnostníkom a ostatným SZČO listom.

Poistné z nových vymeriavacích základov za január 2019 je potrebné zaplatiť najneskôr do 8.2.2019.

Nezabudnúť na zmenu trvalého platobného príkazu vo svojej banke.

V prípade nejasností UOL tím je tu pre Vás