štvrtok 15. novembra 2018

Minimálna mzda v roku 2019


Niektorí sa potešia, iní posmutnejú, avizovaný nárast minimálnej mzdy pre rok 2019 je už v platnosti.

Legislatívny rámec
 • Nariadenie vlády SR č. 300/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2019

Čo je to vlastne „minimálna mzda“?
 • je to najnižšia možná mzda, ktorá musí byť zamestnancovi vyplatená za plný pracovný úväzok
 • Zákonník práce ustanovuje, že mzda zamestnanca nesmie byť nižšia
 • účelom určenia minimálnej mzdy je ochrana zamestnanca aj zamestnávateľa
 • je to vždy hrubá tzv. brutto mzda
 • zamestnanec dostane čistú tzv. netto mzdu, po odrátaní povinných odvodov a dane


Suma minimálnej mzdy na rok 2019 je ustanovená na

 • 520,- EUR za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou (mesačná minimálna mzda)
 • 2,989 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom (hodinová minimálna mzda)

Pozor, uvedené platí pre pracovné miesta zaradené do 1. stupňa náročnosti práce.

Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný zamestnancovi poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného pracovného miesta.

 • zamestnávateľ teda musí každému pracovnému miestu priradiť stupeň náročnosti práce v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 Zákonníka práce
 • stupňov náročnosti práce je šesť
 • následne minimálna mzda uvedená vyššie sa násobí prideleným koeficientom

Jednoduchý príklad:
Predavačka, pokladníčka: stupeň náročnosti 2, koeficient 1,2, odmeňovaná mesačnou mzdou. Minimálny mzdový nárok od 1.1.2019 je 624,- EUR.