nedeľa 27. mája 2018

Novinky v mzdách od 1.5.2018 - 1. časť


Článok venujeme najdôležitejším legislatívnym zmenám v Zákonníku prácu (ZP).
Nové príplatky, mzdové zvýhodnenia (rozumej vždy navyše k dosiahnutej mzde resp. odmene):

Práca vo sviatok
 • mzdové zvýhodnenie sa zvyšuje z 50 % na najmenej 100 % priemerného zárobku
(ak nečerpá náhradné voľno najneskôr do 3 mesiacov po mesiaci práce vo sviatok)
 • u dohodárov dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu
(v súčasnosti 2,759 €)

Práca v sobotu 
 
od 1.5.2018 do 30.4.2019:
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % minimálnej hodinovej mzdy (v súčasnosti 0,6898 €)
 • resp. po splnení podmienok: mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy (v súčasnosti 0,5518 €) u zamestnávateľa, kde povaha práce, podmienky prevádzky vyžadujú pravidelné vykonávanie práce v sobotu
od 1.5.2019:
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy
 • resp. po splnení podmienok: mzdové zvýhodnenie najmenej 45 % minimálnej hodinovej mzdy u zamestnávateľa, kde povaha práce, podmienky prevádzky vyžadujú pravidelné vykonávanie práce v sobotu

 • mzdové zvýhodnenie patrí aj keď čerpá náhradné voľno
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu patrí aj dohodárom
 • s vedúcim zamestnancom (ale nie s dohodárom) možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v sobotu (nepatrí mu mzdové zvýhodnenie)
 • mzdové zvýhodnenie nepatrí pri domáckej práci a telepráci

Práca v nedeľu

od 1.5.2018 do 30.4.2019:
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy (v súčasnosti 1,3795 €)
 • resp. po splnení podmienok: mzdové zvýhodnenie najmenej 40 % minimálnej hodinovej mzdy (v súčasnosti 1,1036 €) u zamestnávateľa, kde povaha práce, podmienky prevádzky vyžadujú pravidelné vykonávanie práce v nedeľu
od 1.5.2019:
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 100 % minimálnej hodinovej mzdy
 • resp. po splnení podmienok: mzdové zvýhodnenie najmenej 90 % minimálnej hodinovej mzdy u zamestnávateľa, kde povaha práce, podmienky prevádzky vyžadujú pravidelné vykonávanie práce v nedeľu

 • mzdové zvýhodnenie patrí aj keď čerpá náhradné voľno
 • mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu patrí aj dohodárom
 • s vedúcim zamestnancom (ale nie s dohodárom) možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú prácu v nedeľu (nepatrí mu mzdové zvýhodnenie)
 • mzdové zvýhodnenie nepatrí pri domáckej práci a telepráci

Práca v noci (= nočná práca 22:00 – 06:00)

od 1.5.2018 do 30.4.2019:
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 30 % minimálnej hodinovej mzdy (v súčasnosti 0,8277 €)
 • resp. po splnení podmienok: mzdové zvýhodnenie najmenej 25 % minimálnej hodinovej mzdy (v súčasnosti 0,6898 €) u zamestnávateľa, kde povaha práce, podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca (napr. pekáreň, nočný strážnik)
 • rizikové práce: najmenej 35 % minimálnej hodinovej mzdy (v súčasnosti 0,9657)
od 1.5.2019:
 • mzdové zvýhodnenie najmenej 40 % minimálnej hodinovej mzdy
 • resp. po splnení podmienok: mzdové zvýhodnenie najmenej 35 % minimálnej hodinovej mzdy u zamestnávateľa, kde povaha práce, podmienky prevádzky vyžadujú, aby sa prevažná časť práce vykonávala ako nočná práca (napr. pekáreň, nočný strážnik)
 • rizikové práce: najmenej 50 % minimálnej hodinovej mzdy
 • mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu patrí aj dohodárom
 • s vedúcim zamestnancom (aj s dohodárom) možno v pracovnej zmluve dohodnúť mzdu už s prihliadnutím na prípadnú nočnú prácu (nepatrí mu mzdové zvýhodnenie)
 • mzdové zvýhodnenie nepatrí pri domáckej práci a telepráci

Za sťažený výkon práce
 • už aj dohodári majú nárok na mzdovú kompenzáciu najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu (v súčasnosti 0,5518 €)

Priemerný resp. pravdepodobný zárobok
 • ak v rozhodujúcom období zamestnanec neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, namiesto priemerného zárobku sa použije pravdepodobný (doteraz 22 dní alebo 170 hodín)

Ďalšie dôležité zmeny v ZP, iných zákonoch
 • v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve možno výnimočne dohodnúť, že dosiahnutá mzda za prácu nadčas sa zúčtuje až za čas čerpania náhradného voľna za prácu nadčas + vplyv na výpočet priemerného zárobku
 • Potvrdenie o vykonávaných zrážkach - zamestnávateľ je povinný vydať aj pre dohodárov, po skončení dohody potvrdenie o tom, či sa z odmeny zamestnanca vykonávajú zrážky, v čí prospech, v akej výške a v akom poradí je pohľadávka, pre ktorú sa majú zrážky ďalej vykonávať
 • zamestnávateľ je pri zverejňovaní ponuky zamestnania povinný uvádzať sumu základnej zložky mzdy; pri uzatvorení pracovnej zmluvy nesmie so zamestnancom dohodnúť základnú zložku mzdy v nižšej sume, ako zverejnil (napr. v pracovnom inzeráte)
 • doplnenia pre pracovnoprávne vzťahy pre vysielanie zamestnancov z tretích krajín na výkon prác pri poskytovaní služieb na území SR
 • zamestnávateľ nemusí pri skončení PP vystavovať Potvrdenie o zdaniteľnej mzde na daňové účely ani Potvrdenie na účely nároku na dávku v nezamestnanosti

V druhej časti Noviniek v mzdách sa budeme venovať tzv. 13. a 14. platom.

Nezabudnime, že od 25.5.2018 je účinné GDPR (General Data Protection Regulation) a zákon č. 8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.