nedeľa 3. marca 2019

Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania

Je tu marec a termín na podanie daňového priznania sa blíži. 

Kedže 31.3.2019 pripadne tento rok na nedeľu, 1.4.2019 je posledným dňom na podanie priznania ako i zaplatenia dane.

Vy, ktorí nestíhate, či ste daňovníkmi fyzickými osobami alebo právnickými osobami a nie ste v konkurze či likvidácii, nezabudnite do konca marca podať na predpísanom tlačive Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Lehotu si môžete predĺžiť do 30.6.2019 alebo až do 30.9.2019, ak ste poberali zdaniteľné príjmy zo zahraničia.