štvrtok 21. februára 2019

Zdravotné poistenie živnostníci

Minimálny preddavok na poistné na verejné zdravotné poistenie pre samoplatiteľov a SZČO predstavuje od 1.1.2019 sumu 66,78 EUR mesačne.

Minimálny preddavok pre osoby, ktoré majú nárok na zníženú sadzbu poistného je vo výške 33,39 EUR mesačne.

Výnimky sú napr. pri súbehu so zamestnaním, kedy sa nemusí platiť minimum.
Splatnosť preddavku za mesiac január 2019 je do 8.2.2019.

Nezabudnite na správne symboly pri označení platby.

U SZČO je vo väčšine prípadov variabilným symbolom rodné číslo. Konštatný symbol je 3558. Špecifický symbol je v tvare MMRRRR alebo RRRRMM (podľa príslušnej poisťovne) – ide o obdobie, za ktoré má byť preddavok zaplatený, kde R je označenie roka a M označenie mesiaca.