nedeľa 30. decembra 2018

10% DPH na ubytovacie služby od 1.1.2019

Prevádzkovatelia hotelov, ubytovní, nezabudnite, že od 2019 sa na ubytovacie služby (kód 55 CPA) uplatňuje 10 % sadzba DPH.
Čo v prípade ďalších služieb poskytovaných popri ubytovaní? (napríklad upratovanie, recepčné služby, raňajky, parkovanie).
Je potrebné posúdiť, či ide o jedno zložené plnenie, na ktoré sa ako celok vzťahuje 10 % sadzba DPH.
Pri kombinácii viacerých služieb je nevyhnutné posúdiť každý jednotlivý prípad individuálne. Určiť, či ide o dve alebo viac samostatných plnení alebo či ide o jedno plnenie.


Príklady:

• Upratovanie a recepčné služby sú súčasťou ubytovacej služby s 10 % sadzbou dane.
• Ubytovanie vrátane poskytnutia služieb, ako je napríklad parkovanie, vstup do bazéna alebo fitnescentra pre ubytovaných hostí je súčasťou ubytovacej služby s 10 % sadzbou dane, ak sú tieto služby zahrnuté v cene ubytovania.
Ak ubytovacie zariadenie spoplatňuje vstup do bazéna alebo fitnescentra pre ubytovaných hostí, potom sa uplatní 20 % sadzba dane na tieto poskytnuté služby.
• Ubytovanie s raňajkami
Ak sú raňajky zahrnuté v cene ubytovania a ubytovacie zariadenie neponúka možnosť objednať si ubytovanie bez raňajok, uplatní sa 10 % sadzba DPH na ubytovacie služby vrátane raňajok.
Ak je voči zákazníkovi uplatnená samostatná cena za raňajky, v takomto prípade sa uplatní 20 % sadzba DPH pri poskytnutí raňajok, 10 % sadzba DPH za ubytovanie.
• Ubytovanie s polpenziou
Poskytovanie stravovacích služieb pre ubytovaných hostí býva rôzne kombinované. Ak sa popri ubytovaní poskytuje polpenzia alebo plná penzia, ide o dve samostatné služby: stravovanie a ubytovanie, bez ohľadu na to, že stravovanie je zahrnuté v cene ubytovania.
V takomto prípade sa základ dane rozdelí tak, že pri ubytovaní sa uplatní 10 % sadzba dane a pri stravovaní sa uplatní 20 % sadzba dane.
• Wellness pobyty spojené s ubytovaním
Nie je možné služby poskytované v rámci wellnesu zdaňovať zníženou sadzbou dane z pridanej hodnoty. 10 % sadzba dane sa uplatní len na ubytovacie služby, ak nejde o situáciu, ktorá je uvedená pod horeuvedenou druhou zarážkou.