streda 16. októbra 2019

SZČO s odkladom daňového priznania a sociálne poistenie

  • osobám, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania sa k 1.10.2019 prehodnocoval vznik a zánik povinného poistenia
  • prehodnocoval sa aj vymeriavací základ a výška poistného, ktorú budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať Sociálnej poisťovni
  • ak patríte k týmto SZČO nezabudnite zadať resp. zmeniť svoje platby najneskôr do 8.11.2019 (za mesiac október 2019)
  • o novej výške poistného ste boli/budete informovaní zásielkou zo Sociálnej poisťovne