nedeľa 6. októbra 2019

Dokladovanie daňového bonusu na dieťa v dennej forme štúdia na strednej alebo vysokej škole v školskom roku 2019/2020

Zamestnanci, ktorí si naďalej chcete uplatňovať daňový bonus u svojho zamestnávateľa, nezabudnite predložiť zamestnávateľovi potvrdenie školy, že Vaše dieťa študuje (pozor: denná forma) alebo potvrdenie úradu práce o poberaní prídavku na dieťa.
Všetci zamestnanci, ktorí si chcete uplatniť v septembri 2019 nárok na daňový bonus, predložíte zamestnávateľovi doklad v písomnej “papierovej” forme.
Zákon nestanovuje formu predmetného potvrdenia.
 
S účinnosťou od 1.12.2019 zamestnanec naďalej predkladá predmetné Potvrdenie o návšteve školy v papierovej podobe zamestnávateľovi (zamestnávateľom je napr. fyzická osoba, s.r.o. ...).
 
S účinnosťou od 1.12.2019 zamestnanec nepredkladá potvrdenia zamestnávateľovi, ktorý je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu (výkon práce vo verejnom záujme).