nedeľa 20. októbra 2019

Suma minimálnej mzdy na rok 2020 zverejnená v Zbierke zákonov

V Zbierke zákonov SR bolo dňa 16.10.2019 zverejnené nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2020:

- vo výške 580 EUR na mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
- 3,333 EUR za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

streda 16. októbra 2019

SZČO s odkladom daňového priznania a sociálne poistenie

  • osobám, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania sa k 1.10.2019 prehodnocoval vznik a zánik povinného poistenia
  • prehodnocoval sa aj vymeriavací základ a výška poistného, ktorú budú v nasledujúcich mesiacoch uhrádzať Sociálnej poisťovni
  • ak patríte k týmto SZČO nezabudnite zadať resp. zmeniť svoje platby najneskôr do 8.11.2019 (za mesiac október 2019)
  • o novej výške poistného ste boli/budete informovaní zásielkou zo Sociálnej poisťovne

nedeľa 6. októbra 2019

Dokladovanie daňového bonusu na dieťa v dennej forme štúdia na strednej alebo vysokej škole v školskom roku 2019/2020

Zamestnanci, ktorí si naďalej chcete uplatňovať daňový bonus u svojho zamestnávateľa, nezabudnite predložiť zamestnávateľovi potvrdenie školy, že Vaše dieťa študuje (pozor: denná forma) alebo potvrdenie úradu práce o poberaní prídavku na dieťa.
Všetci zamestnanci, ktorí si chcete uplatniť v septembri 2019 nárok na daňový bonus, predložíte zamestnávateľovi doklad v písomnej “papierovej” forme.
Zákon nestanovuje formu predmetného potvrdenia.
 
S účinnosťou od 1.12.2019 zamestnanec naďalej predkladá predmetné Potvrdenie o návšteve školy v papierovej podobe zamestnávateľovi (zamestnávateľom je napr. fyzická osoba, s.r.o. ...).
 
S účinnosťou od 1.12.2019 zamestnanec nepredkladá potvrdenia zamestnávateľovi, ktorý je zamestnávateľom podľa osobitného predpisu (výkon práce vo verejnom záujme).