sobota 28. septembra 2019

SZČO a poistné do Sociálnej poisťovne od 1.1.2020

Živnostníci budú od 1.1.2020 platiť odvody do Sociálnej poisťovne z nového minimálneho vymeriavacieho základu, ktorý je pre rok 2020 suma 506,50 EUR.
 
Výška minimálneho poistného bude teda pre SZČO mesačne 167,89 EUR.
 
Maximálny vymeriavací základ na rok 2020 bude 7 091 EUR.
Výška poistného bude pre SZČO mesačne z tohto vymeriavacieho základu 2 350,66 EUR.
Prvá splatnosť novej sumy poistného bude do 8. februára 2020. Tento deň pripadá na sobotu, splatnosť sa posúva na najbližší pracovný deň. SZČO budú v predstihu informované Sociálnou poisťovňou elektronicky prípadne poštou.