nedeľa 14. júla 2019

Sociálna poisťovňa a zmeny platné od 1. júla 2019

Povinné poistenie SZČO
- vzniká od 1.7.2019 fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2018 dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 5 724 EUR
- SZČO, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 5 724 eur, povinné poistenie nevzniká, resp. od 1.7.2019 im zanikne
- SZČO zaplatia poistné v novo určenej výške do 8.8.2019 za mesiac júl 2019
- netýka sa to SZČO, ktoré podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote, títo dostanú informáciu o poistnom neskôr a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8.11.2019

Zmeny v exekúciách a predčasnom dôchodku
- od 1.7.2019 sa mení výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu na 210,20 EUR mesačne
- Sociálna poisťovňa bude väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok a to z dôvodu, že dôchodcovi po vykonaní exekučných zrážok musí zostať 210,20 EUR mesačne
- ak dôchodca poskytuje výživné, zostávajúca suma sa zvyšuje o 105,10 EUR mesačne za každú vyživovanú osobu
- od 1.7.2019 nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne od výšky 252,30 EUR mesačne

Maximálna výška dávky v nezamestnanosti
- od 1.7.2019 sa pre nových žiadateľov zvýši maximálna dávka v nezamestnanosti, pri 31-dňovom mesiaci bude jej maximálna výška 1 032,50 EUR a v 30-dňovom mesiaci sa dávka zvýši na 999,20 EUR