sobota 13. októbra 2018

Podnikanie občanov Slovenskej republiky v zahraničí


Ani sme sa nenazdali a koniec roka 2018 sa blíži.
Veľa našich občanov (daňovníkov rezidentov SR) podniká v zahraničí.
Ak k nim patríte, už teraz pripomíname, že povinnosti voči finančnej správe vám vznikajú aj vo vašej domovine.


Dva jednoduché príklady inšpirované portálom finančnej správy:

Opatrovateľka v Rakúsku

 • ste daňovníčkou rezidentkou Slovenskej republiky
 • máte živnostenské oprávnenie získané v Rakúsku
 • vykonávate prácu opatrovateľky v Rakúsku
 • nemáte živnostenské oprávnenie vydané na Slovensku
 • dosiahnete príjem, ktorý z hľadiska rakúskeho práva Vám umožňuje nepodať daňové priznanie v Rakúsku

Na Slovensku podáte daňové priznanie typu B:

 • pod svojim rodným číslom (nemáte pridelené DIČ)
 • uvediete príjmy z rakúskej živnosti a k nim si uplatníte preukázateľné výdavky alebo paušálne výdavky vo výške 60 % z dosiahnutých príjmov (maximálne však vo výške 20 000 eur) plus preukázateľne zaplatené povinné poistné v Rakúsku
 • za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia uplatníte metódu vyňatia príjmov resp. základov dane (v uvedenom prípade príjmy z rakúskej živnosti mínus výdavky k nim prislúchajúce)


Advokát pôsobiaci na území Českej republiky

 • ste daňovník rezident Slovenskej republiky
 • máte advokátske skúšky vykonané v ČR
 • dosahuje príjmy z činnosti advokáta na území ČR
 • na území SR nedosahujete príjmy z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti na základe oprávnenia na podnikanie získaného v SR
 • nie ste registrovaní u správcu dane v SR na daň z príjmov

Na Slovensku podáte daňové priznanie typu B:

 • za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia uplatníte metódu zápočtu

Musíte komunikovať elektronicky?

Ak fyzická osoba nemá povolenie na podnikanie alebo oprávnenie na podnikanie v zmysle slovenskej legislatívy resp. nemá registráciu na daň z príjmov u správcu dane v SR, nemá povinnosť elektronickej komunikácie so správcom dane

UOL tím je pripravený Vám s „daňovkami“ pomôcť, lebo ... nás to jednoducho baví!