štvrtok 6. februára 2020

Oznámenie o uzatvorení písomnej dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou za rok 2019


Boli ste objednávateľom diela, umeleckého výkonu alebo ste nadobudli licenciu?

S autorom ste uzatvorili písomnú dohodu o nevyberaní dane zrážkou a jeho príjmy ste mu v roku 2019  vyplácali v brutto výške resp. znížené o povinný prídel do umeleckých fondov?

V tom prípade nezabudnite do 31.1.2020 túto skutočnosť oznámiť daňovému úradu.

Ak ste písomnú dohodu s autorom o nevyberaní dane zrážkou uzatvorili, ale príjem nevyplatili, povinnosť podať oznámenie  zatiaľ nevznikla.

Oznámenie o uzatvorení dohody s autorom o nevyberaní dane zrážkou ste povinní podať na predpísanom štruktúrovanom formulári s označením OZN4317v17_1.